Kontaktuppgifter

PYTTIS SVENSKA SKOLA
Kyrkvägen 448
49240 SVARTBÄCK
e-post: pyttis_svenska_skola@pyhtaa.fi

Telefon
040 7104704 (lärarrummet, skolföreståndare Harriet Sillanpää)
040 7104705 (förskolan, eftis)
040 7104703 (köket, Asta Ståhl)

Persnonalens e-postadress: förnamn.efternamn(at)pyhtaa.fi

Viktiga telefonnummer
Kommunens växel (05) 4601 5600
Rektor, Sari Hakulinen 044 357 5510
Bibliotek, utlåning 040 7104685
Skolans gårdskarl, Veli-Matti Helminen 0400 880855
Skolhälsovårdare, Susanne Weppling 0400 304219
Skolkurator, Marika Cande 040 7518346
Hälsovård, tidsbeställning (05) 4601 5790
Tandvård, tidsbeställning (kl. 8.30-15) 040 7104740
Måsarna 040 7103971
Jyrkilä Oy (05) 228 1811
(Ring ajomestari, 050-3866060, om ditt barn inte behöver skjuts)
Savonlinja, direktnummer, 0400 651083
Ula-taxi, 0100 87227 (meddela om ditt barn inte behöver skjuts)

 

Infopaketet.2015-2016

Kommentointi on suljettu.